ექსპორტი

ქართული ქვევრის ღვინის ცნობადობის ზრდამ გლობალურ დონეზე, რასაც ხელი შეუწყო უახლესი მეცნიერული კველვით დადასტურებულმა საქართველოს მეღვინეობის სამშობლოდ აღიარების ფაქტმა და ასევე მრავალ საერთაშორისო კონკურსში მიღწეულმა წარმატებებმა, განსაკუთრებით მაყაშვილების უნიკალური მეთოდით დამზადებული ქვევრის ღვინოების, 2017 წელს ხელი შეუწყო ვაზიანის ღვინის ექსპორტის ხვედრითი წილის ზრდას მსოფლიო ბაზარზე.

დღეისათვის კომპანიის წარმოებამ მიაღწია 1,5 მილიონ ბოთლს, რომლის ექსპორტი ვრცელდება შემდეგ ქვეყნებზე:

 • რუსეთი
 • იაპონია
 • პოლონეთი
 • ლიტვა
 • აშშ
 • გერმანია
 • შვედეთი
 • დანია
 • უკრაინა
 • ჩინეთი
 • ყახაზეთი
 • ტაჯიკეთი