წარმოება

მეღვინეობა ვაზიანის საწარმო, ქალაქ თელავში 100 წლიანი ისტორიის მქონე საწარმოს ბაზაზე შეიქმნა.

თანამედროვე ტიპის ქარხანა თელავში, კახეთში – ქვეყნის მეღვინეობის უძველეს რეგიონში, სადაც განსხვავებული ჰავა და ნოყიერი ნიადაგი ანიჭებს იქ მოყვანილ ყურძენს იმ განსაკუთრებულ არომატსა და გემოს, რომლითაც ცნობილია ქართული ღვინო. 2012 წელს რეორგანიზების პერიოდში ქარხანა აშენებისთანავე აღიჭურვა თანამედროვე იტალიური დანადგარებით და უჟანგავი ლითონის რეზერვუარებით. ეს არის უნიკალური საწარმო მთლიანად წარმოების დახურული ციკლით, დაწყებული ყურძნის შერჩევიდან, საბოლოო პროდუქტამდე, რომელიც სრულად შეესაბამება ISO22000-2015-ის საერთაშორისო სტანდარტებს.

ყურძენი იკრიფება ხელით, სიმწიფის ზღვარზე, სექტემბრის ბოლოსა და ოქტომბრის დასაწყისში. შემდეგ ხდება ყურძნის საწარმოში ტრანსპორტირება და კლერტგაცლა, რასაც მოსდევს გამოწნეხა თეთრი ღვინის შემთხვევაში, ხოლო წითელი ღვინის შემთხვევაში ინტენსიური ფერისა და საგემოვნო თვისებების მისაღებად ჭაჭასთან ერთად დუღილის პროცესის წარმართვა. თეთრი ღვინის შემთხვევაში ხდება ტკბილის დაყოვნება, დაწმენდა, რისთვისაც მას ემატება გარკვეული დოზა SO2 რაც აუცილებელია, იმისთვის რომ ღვინომ შეძლოს დაწმენდა და არ დაიწყოს სპონტანური დუღილი. დაწმენდის შემდეგ ტკბილი გადადის მადუღარ ჭურჭელში, სადაც მას ემატება საფუვრის წმინდა კულტურა და იწყება ფერმენტაციის პროცესი. ორივე ტიპის ღვინისთვის აუცილებელია დუღილის ტემპერატურის კონტროლი, ასევე როგორც შაქრის შემცველობა მადუღარში. წითელი ღვინის შემთხვევაში დუღილის პერიოდში აუცილებელია დარევები, რომელიც შემდგომში განაპირობებს ჩვენი ღვინის სხეულიანობას, ფერსა და არომატს. თუმცა წითელი ღვინის ჭაჭაზე დაყოვნება 1 კვირაზე მეტი ხნით მიზანშეწონილი არ არის, რადგან დიდიხნით ჭაჭასთან კონტაქტის შემდეგ შესაძლოა ღვინო უხეში და დაუხვეწავი დადგეს.

დუღილის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია ტემპერატურასა და შაქრიანობაზე. როგორც წესი ის 1-3 კვირამდე გრძელდება. თუმცა, გვიანი მოსავლის ტკბილმა ფერმენტაცია 3 თვემდე გასტანოს. ასევე თეთრი ღვინის დაბალ ტემპერატურაზე დუღილმა, რაც მიზნად არომატული ნივთიერებების მაქსიმალურ შენარჩუნებას ისახავს, შესაძლოა 4-დან 5 კვირამდე გასტანოს.

დუღილის პროცესის დასრულების შემდეგ ღვინო იხსნება ლექიდან და გადადის სხვა რეზერვუარში. ღვინოს ემატება დამწმენდავი/გამწებავი ნივთიერებები და ხდება ტემპერატურის დაბლა დაწევა, რა დროსაც ხდება ყველა შესაძლო ნივთიერების გამოლექვა, რომელმაც შესაძლოა ჩამოსხმის შემდეგ შექმნას შებურულობა ღვინის ბოთლში. ამის შემდეგ ღვინო მოწმდება მდგრადობაზე და იგზავნება ჩამოსასხმელად.