მეღვინეობა ვაზიანის მსხვილი აგრო საინვესტიციო პროექტი